Klachtenprocedure afdeling Diplomazwemmen 

Wij streven ernaar eventuele klachten zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen en zo samen naar een oplossing zoeken.

Wanneer uw probleem of klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u uw klacht kenbaar maken via onderstaande klachtenprocedure. 

Klacht melden

Als (kader)lid of ouder van een lid kunt u uw klacht of probleem schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur. Dit kan per e-mail via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In dit bericht vermeldt u uw naam en telefoonnummer, een concrete beschrijving van de klacht en het tijdstip of moment waarop de klacht betrekking heeft.

Klachtbehandeling

Na ontvangst van uw klacht neemt de secretaris of de voorzitter binnen één week contact met u op. In dit gesprek vragen we u, indien nodig, naar meer informatie. Verder maken we in dit gesprek een afspraak met u over de wijze en de termijn van terugkoppeling. De termijn waarop uw klacht wordt afgehandeld, hangt af van de aard van de klacht. Ons streven is uw klacht binnen zes weken te behandelen.

Na het gesprek met u door de secretaris of voorzitter zal uw klacht worden voorgelegd aan het bestuur en/of de voorzitter van de betreffende commissie dan wel het desbetreffende afdelingshoofd.

Hoor en wederhoor

Het bestuur hoort ook altijd eventueel andere betrokkenen. Wanneer de klacht of het probleem een (kader)lid betreft, zal het bestuur contact opnemen met dit (kader)lid voor zijn/haar verhaal. Indien nodig zal de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Het bestuur houdt betrokken (kader)leden op de hoogte van de afhandeling van de klacht.

Afhandeling

Het bestuur beslist na hoor en wederhoor over de klacht. De secretaris of voorzitter informeert u zo snel mogelijk over de beslissing. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk gebeuren. Zodra de klacht is afgehandeld maakt het bestuur een kort verslag, waarin opgenomen de aard van de klacht; de analyse van het probleem; de overeengekomen oplossing en eventuele stappen ter preventie van soortgelijke situaties. Dit verslag zal naar alle belanghebbenden verstuurd worden. Het verslag zal opgenomen worden in de jaarlijkse evaluatie van de klachtenprocedure.

Vertrouwenspersonen

Wij streven naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. De vrijwilligers van onze vereniging zijn in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor het werken met (jonge) kinderen.
Daarnaast vinden wij als zwemvereniging het belangrijk dat zowel ouders, leden als kaderleden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen indien gewenst. Voor meer informatie: klik hier.