Bestuursvergadering 7 februari 2018

Op 7 februari hebben we weer vergaderd. Eigenlijk al eerder, op 17 januari, maar dat was een extra vergadering. Hiervan zullen we kort wat zaken in dit verslag aanhalen.

Uitnodigingen

  • We hebben van de roeivereniging een verzoek gekregen om een evenement in het zwembad te bewaken. Uiteraard gaan we daaraan voldoen.
  • Van de Rabobank Mijdrecht hebben we een uitnodiging gekregen voor de RABO-fietstocht op 9 juni. Hier gaan we een verenigingsevenement van maken en uiteraard ook gebruiken voor PR.
  • We krijgen controle van Reddingsbrigade Nederland of onze ledenaantallen wel kloppen.

Zaken die de revue zijn gepasseerd

  • Er is een evaluatie geweest over Serious Rescue en daarbij zijn ook afspraken voor 2018 gemaakt.
  • De kaderregeling is goedgekeurd. Deze gaat besproken worden met de afdelingshoofden en is vanaf 1 augustus van kracht.
  • Voor het afzwemmen van het Zwemmend Redden is een nieuwe datum aangevraagd, namelijk 30 mei.
  • De nieuwsbrief zou eigenlijk door de PR-commissie moeten worden gemaakt en verstuurd, maar omdat er nog maar één lid in die commissie zit, pakken wij, als bestuur, dit voorlopig op. Uiteraard is het wel de bedoeling dat dit weer teruggaat naar waar het hoort.
  • Voor de visie hebben we op 17 januari besloten om hiervoor eerst een lijst met kernwaarden te maken. Dit is gelukt. De vervolgstap is om hieraan een waardering te geven.

Volgende vergaderingen

  • Om de vaart erin te houden spreken we een extra vergadering af op 20 februari.
  • De reguliere vergadering van maart wordt van 7 naar 14 maart verplaatst, omdat er anders toevallig meerdere bestuursleden niet aanwezig kunnen zijn.

Tot zover weer de update vanuit het bestuur. Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar bepaalde zaken dan kun je dat altijd aan één van de bestuursleden vragen of via het contactformulier mailen.