Bestuursvergadering 10 januari 2018

Wij willen graag meer transparantie naar en betrokkenheid van de leden van de ZDRV. Vandaar dat wij vanaf heden van elke bestuursvergadering een kort verslag op onze website zullen plaatsen. Op dit moment kunnen leden nog niet inloggen, dus moeten wij deze verslagen openbaar plaatsen. Dit betekent ook dat wij zeker niet alles hier neer kunnen zetten en ook zeker namen van personen niet zullen noemen. Wij hopen dat dit initiatief wordt gewaardeerd.

Mededelingen / ingekomen stukken

  • De Utrechtse Reddingsbrigade bestaat 100 jaar en wij zijn uitgenodigd voor de receptie. Uiteraard gaan wij onze collega-brigade feliciteren.
  • Op ons verzoek zijn diverse wensen voor materiaal ontvangen. Wij gaan dit centraal bijhouden en kijken of we hieraan, zoveel mogelijk via sponsoring, kunnen voldoen.
  • De zwemvierdaagse is gepland in de week van 4 t/m 8 juni en dus kunnen wij dan niet zwemmen. Alleen stond bij het Zwemmend Redden dan het afzwemmen gepland. Wij zijn in overleg met de afdeling ZR om dit op lossen.
  • Van Bébouw hebben we € 250 als sponsoring voor een AED ontvangen. Een AED kost ongeveer € 1.500,=. We gaan op zoek naar meer sponsorgeld en gaan in ieder geval het geld van de Jumbo-actie 'Vul de kas' hiervoor gebruiken.

Financiën

Per 1 januari heeft Olivier de complete financiële administratie van Marion overgenomen. Voor vragen over budgetten, declaraties enzovoort kun je inmiddels bij hem terecht.

Serious Rescue

Onze deelname aan SR 2017 is geslaagd. Het is goed verlopen, het was een fijn team: een mix van nieuw en ervaren kader. In totaal is er ca € 1500,- opgehaald. Hiervan gaan de inschrijvingskosten en onkosten af en blijft er ook nog geld over voor een donatie aan het Rode Kruis.

PR - activiteiten

  • Helaas heeft Kitty besloten om met onmiddellijke ingang met de activiteiten voor de PR Commissie te stoppen, dus is Jan nog alleen over. We hebben dringend meer handen voor de PR nodig en gaan kijken, samen met Jan, hoe we dit kunnen oplossen.
  • Op 29 december hebben we een stand bemenst in het zwembad tijdens een activiteit voor kinderen met een beperkingen.
  • Op 8 januari zijn we present geweest op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
  • De Jumbo-actie 'Vul de kas' is opgepakt

Overige zaken

  • Denise is de komende 7 weken niet beschikbaar in verband met een lange vakantie. Haar taken zijn verdeeld en wij wensen haar een heerlijke vakantie toe.
  • Er wordt besloten om dit soort stukjes met regelmaat en kort na de vergadering op de website te plaatsen.