Lidmaatschap ZDRV

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, of, indien het seizoen reeds begonnen is, tot het einde van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Het inschrijfformulier is hier te vinden.

Contributies

Er wordt gezwommen van september tot en met juni met uitzondering van de schoolvakanties in het basisonderwijs in de gemeente De Ronde Venen. De vakanties zijn in de agenda op deze website vermeld.

De contributie bestaat uit de verenigingscontributie en de contributie van de activiteit waaraan men deelneemt. 
Een ondersteunend lidmaatschap wordt betaald door een lid die geen opleidingen volgt. 
De contributies voor het seizoen 2023/2024 bedragen:

Verenigingscontributie
Ondersteunend lidmaatschap
€   49,50
€   29,50

ABC Zwemmen
Zwemvaardigheidsdiploma's
Junior Redder
Zwemmend Redder
Lifesaver
Conditie zwemmen

€ 152,50
€   95,00
€   95,00
€   95,00
€   95,00
€ 120,00

Afdeling Varend Redden kosten voor de cursussen waaraan men deelneemt

Jeugdleden zijn personen die aan het begin van het seizoen (1 augustus) jonger dan 16 jaar zijn.
Leden zijn personen die aan het begin van het seizoen (1 augustus) 16 jaar of ouder zijn.

Bij instroming tijdens het lopende seizoen wordt de contributie naar rato berekend.

De contributies voor het lopende seizoen worden tijdens de Algemene Vergadering in september of oktober vastgesteld.

Als men voor een vol seizoen contributie betaalt, is op de verenigingscontributie een gezinskorting van toepassing waarbij het eerste lid de volledige verenigingscontributie betaalt en elk volgende lid, dat op hetzelfde adres woont, € 2,00 korting krijgt.

Tegemoetkoming Stichting Jongeren Actief

Gezinnen met een klein inkomen kunnen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar (mogelijk) een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten via de Stichting Jongeren Actief.
Kijk voor meer informatie op de website www.stichtingjongerenactief.nl

Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk voor 1 juli te gebeuren bij de ledenadministratie. Bij niet of niet tijdig opzeggen is de contributie voor het gehele (volgende) seizoen verschuldigd.

Email: Contactformulier

Aansprakelijkheid

De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.