Lidmaatschap ZDRV

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, of, indien het seizoen reeds begonnen is, tot het einde van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Het inschrijfformulier is hier te vinden.

Contributies

Er wordt gezwommen van september tot en met juni met uitzondering van de schoolvakanties in het basisonderwijs in de gemeente De Ronde Venen. De vakanties zijn in de agenda op deze website vermeld.

De contributie bestaat uit de verenigingscontributie en de contributie van de activiteit waaraan men deelneemt. 
De contributies voor het seizoen 2022/2023 bedragen:

Verenigingscontributie €   25,50

Afdeling Diploma Zwemmen:
voor Zwemdiploma A, B en C
voor Zwemvaardigheidsdiploma's


€ 175,00
€ 117,50

Afdeling Zwemmend Redden:
Voor Lifesaving:
Voor conditiezwemmen:

€ 117,50 
€ 142,50 
Afdeling Varend Redden kosten voor de cursussen waaraan men deelneemt

Bij het deelnemen aan een 2e activiteit krijgt met 25% korting op de laagste contributie.

Jeugdleden zijn personen die aan het begin van het seizoen (1 augustus) jonger dan 16 jaar zijn.
Leden zijn personen die aan het begin van het seizoen (1 augustus) 16 jaar of ouder zijn.

Bij instroming tijdens het lopende seizoen wordt de contributie naar rato berekend.

De contributies voor het lopende seizoen worden tijdens de Algemene Vergadering in september of oktober vastgesteld.

Als men voor een vol seizoen contributie betaalt, is op de verenigingscontributie een gezinskorting van toepassing waarbij het eerste lid de volledige verenigingscontributie betaalt en elk volgende lid, dat op hetzelfde adres woont, € 2,00 korting krijgt.

Tegemoetkoming Stichting Jongeren Actief

Gezinnen met een klein inkomen kunnen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar (mogelijk) een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten via de Stichting Jongeren Actief.
Kijk voor meer informatie op de website www.stichtingjongerenactief.nl

Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk voor 1 juli te gebeuren bij de ledenadministratie. Bij niet of niet tijdig opzeggen is de contributie voor het gehele (volgende) seizoen verschuldigd.

Adres ledenadministratie:

Zwemvereniging De Ronde Venen
Postbus 203
3640 AE  MIJDRECHT

Email: Contactformulier

Aansprakelijkheid

De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.