Edgar gediplomeerd

Graag delen wij het heuglijke nieuws dat we er weer een gediplomeerd instructeur bij hebben op de zaterdagochtend. Op 18 maart j.l. is Edgar geslaagd voor zijn Zwemleider A+ diploma. Hij heeft hiervoor de theorie van het zwemles geven bestudeerd, diverse werkopdrachten gedaan en stagelessen gelopen. De stagelessen worden afgerond met een examenles, waarna de opleiding wordt afgesloten met een groepsgesprek waarin theorie en praktijk getoetst worden. Edgar is glansrijk door de opleiding gekomen en wij zijn verheugd dat we weer een gediplomeerd instructeur hebben.